Ulnes sameige

Ein del av Stølsvidda i Valdres

Dei som har andel i sameiga kan få oppretta brukarid og passord.
Ved å logge deg inn får du bl.a. tilgang til dokumentarkivet.

Ulnes utmarkslag

Utmarkslaget er forvaltar av Ulnes sameige.
Vi prioriterer bærekraftig forvaltning av utmark, jakt og fiske for fremtiden.

Stølsvegane i Ulnes sameige

Vi har ansvar for hovedvegane i Ulnes sameige og har bomsamarbeid med Tisleivegane i sumarhalvåret.

Om Oss

Historia vår

Ulnes utmarkslag SA er stolte av å forvalte utmark, jakt og fiske på ein bærekraftig måte for fellesskapet.

Fiske / båt

Utforsk korleis du kan fiske og bruke båt i
Ulnes sameige.

Jakt

Les om korleis jakta er administrert i
Ulnes sameige

Vedhogst

Det er mogeleg å få tildelt vedblink i sameiga. Utan hogst vil sameiga gro att.

Kontakt leiar i Utmarklaget for å få tildelt vedblink. Bruk helst e-post.

Våre unike verdiar

Vi skil oss ut gjennom bærekraft, lokal ekspertise og felleskapet sitt engasjement.

Bærekraftig forvaltning
Lokal kunnskap
Lokalt engasjement

Alle som er medeigarar i sameiga, kan snart logge seg inn via menyen for meir informasjon.

Ulnes utmarkslag SA er administrator av Ulnes sameige.

Stølsvegane i Ulnes sameige
er administrator av dei viktigaste vegane i sameiga.

Skroll til toppen