Referatet som er sendt ut er fyrste utkastet Randi sende til styret på høyring, ikkje det endelege referatet ho sende frå seg etter tilbakemeldingane frå andre i styret. Men det vart ikkje akseptert at saker som ikkje var blitt notert i protokollen, kan kome med i referat. ********** Nettsida er dermed nedlagt.